منوی اصلی
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 2478
بازديدکنندگان امروز: 151
کل بازديدکنندگان: 336274
بازديدکنندگان آنلاين: 17
زمان بارگزاري صفحه: 0.6240 ثانيه
شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی واحد در سال 1396به شرح زیر می باشند:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تخصص

1

دکتر محمد باقرزاده

رئیس شورا

داخلی

2

فاطمه حسین زاده

دبیر شورا

مامایی-روانشناسی

3

دکتر احمدرضا باقری

عضو شورا

قلب-قلب

4

دکتر محمود پرهام

عضو شورا

داخلی- غدد

5

دکتر سید فخرالدین حجازی

عضو شورا

قلب-قلب

6

دکتر حسین حیدری

عضو شورا

کودکان-عفونی

7

دکتر سیدسعید سرکشیکیان

عضو شورا

داخلی-گوارش

8

دکتر سیدعلی طباطبایی

عضو شورا

طب اورژانس

9

دکتر آرش قنواتی

عضو شورا

قلب-جراحی قلب

10

دکتر ابوالفضل محمدبیگی

عضو شورا

PhD اپیدمیولوژی

11

دکتر حلیمه محمدی

عضو شورا

جراحی عمومی

12

دکتر ایمانه سادات موسوی

عضو شورا

متخصص داخلی

13

دکتر جمشید وفایی منش

عضو شورا

داخلی

14

دکتر سیدعلیرضا میرقاسمی

عضو شورا

ارتوپد

اعضای شورای پژوهشی واحد در سال 1395به شرح زیر می باشند:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تخصص

1

دکتر محمد باقرزاده

رئیس شورا

داخلی

2

دکتر حلیمه محمدی

عضو شورا

جراحی

3

دکتر جمشید وفایی منش

عضو شورا

داخلی

4

 دکتر تبرایی

عضو شورا

داخلی

5

دکتر محسن اشراقی

عضو شورا

جراحی-توراکس

6

دکتر ابوالفضل محمدبیگی

عضو شورا

پزشکی اجتماعی

7

دکتر سید فخرالدین حجازی

عضو شورا

قلب

8

دکتر سعید سرکشیکیان

عضو شورا

داخلی-گوارش

9

دکتر حسین حیدری

عضو شورا

کودکان-عفونی اطفال

10

دکتر احمد کچویی

عضو شورا

جراح

11

دکتر سیدعلی طباطبایی

عضو شورا

روانپزشک

12

دکتر آرش قنواتی

عضو شورا

قلب

13

نرگس محمدصالحی

عضو شورا

اپیدمیولوژیاعضای شورای پژوهشی واحد در سال 1394 به شرح زیر می باشند:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تخصص

1

دکتر محمد باقرزاده

رئیس شورا

داخلی

2

فاطمه حسین زاده

دبیر شورا

مامایی-روانشناسی

3

دکتر احمدرضا باقری

عضو شورا

قلب-قلب

4

دکتر محمود پرهام

عضو شورا

داخلی- غدد

5

دکتر سید فخرالدین حجازی

عضو شورا

قلب-قلب

6

دکتر حسین حیدری

عضو شورا

کودکان-عفونی

7

دکتر سیدسعید سرکشیکیان

عضو شورا

داخلی-گوارش

8

دکتر سیدعلی طباطبایی

عضو شورا

طب اورژانس

9

دکتر آرش قنواتی

عضو شورا

قلب-جراحی قلب

10

دکتر ابوالفضل محمدبیگی

عضو شورا

PhD اپیدمیولوژی

11

دکتر حلیمه محمدی

عضو شورا

جراحی عمومی

12

دکتر ایمانه سادات موسوی

عضو شورا

متخصص داخلی

13

دکتر جمشید وفایی منش

عضو شورا

داخلی

14

دکتر سیدعلیرضا میرقاسمی

عضو شورا

ارتوپد