واحدهای توسعه تحقیقاتی بالینی با چشم‌ انداز توانمند‌سازی و فرهنگ‌ سازی پژوهشی در بخش‌های بالینی از سال 1381 در کشور پایه‌گذاری شده و راه‌ اندازی گردیدند.
بار پژوهشی در دنیا بر عهده دانشگاه‌ها و صنایع است. در نظام سلامت و درمان ایران با توجه به ویژگی‌های ادغام آموزش و درمان پزشکی، مسئولیت و توان پژوهشی در یکجا تجمع یافته که با استفاده از این فرصت می‌توان مدیریت صحیح در منابع و هدایت پژوهش در بخش بهداشت و درمان کشور به عمل آورد.

در گذر از سیر تاریخی پیشرفت رسالت دانشگاهها، از انتقال دانش صرف، به تولید دانشمند و پژوهشگر، قسمت بزرگی از مسئولیت پژوهش در هر کشور بر عهده دانشگاه‌ها قرار گرفت و بسیاری از مراکز تحقیقاتی با کمک و حمایت دانشگاه‌ها توانایی ادامه فعالیت یافتند.
هدف نهایی نظام سلامت هر کشور، ارتقاء سلامت عمومی، برقراری و پیشبرد عدالت بهداشتی در میان مردم است. پژوهش در این میان، با ارائه رهنمود در طراحی و اجرای سیاست‌ها و القای نگرش‌های تشخیصی و درمانی جدید، نقش به سزایی در نیل نظام سلامت به این هدف ایفا می‌کند.

 

دانشگاه علوم پزشکی قم از ابتدا نگاه ویژه‌ای به امر پژوهش داشته است. مسئولین این دانشگاه مصمم به ارتقاء سطح علمی پژوهشی دانشگاه در سطح کشور بوده و یکی از پارامترهای مهم و موثر در این بخش را توسعه پژوهش و تولید علم می‌دانند. در این راستا واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی قم با چشم انداز توانمند سازی و فرهنگ سازی پژوهش در تاریخ 23/10/1386 راه اندازی گردید.

در حال حاضر پژوهش‌های بالینی و بیمارستانی تا رسیدن به جایگاه مطلوب خود فاصله زیادی دارند و توجه جدی به این مقوله از اولویت‌های نظام کلان پژوهشی در علوم پزشکی به شمار می‌رود. به بیانی دیگر در حیطه علوم بالینی نیازمند ساختار و زیر ساختارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف و نیازمندی‌های مدیریت پژوهشی در مقام سیاست‌گذار و هدایت کننده نظام پژوهشی می‌باشیم.

این واحد، نه تنها اعضاء هیئت علمی بیمارستان بلکه کلیه اعضاء هیأت علمی بالینی و فراگیران دانشگاه را تحت پوشش خدمات خود قرار می‌دهد. هدف عمده از تأسیس این واحد، طراحی ساختار و زیر ساختار پژوهشی مناسب برای رسیدن به اهداف چشم انداز علمی کشور تعیین شده است.

 

معرفی واحد