"صورتجلسه چهل و ششمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی (ره) قم -1398

چهل وششمین  جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز سه شنبه مورخ 02/07/98 ساعت30/12 با حضور اعضاء شورای پژوهشی در واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستان شهید بهشتی به مدت دو ساعت برگزار گردید .

دستور جلسه :

ü    بررسی طرح های تحقیقاتی ارسالی به مرکز توسعه تحقیقات بالینی

ü    پیگیری فرایندهای واحد توسعه تحقیقات بالینی

مصوبات صورتجلسه :

1-    طرح تحقیقاتی آقای دکتر‌عباسی باعنوان " تأثیر فرآورده های گل محمدی بر اضطراب، افسردگی و استرس بالغین: یک مطالعه مروری سیستماتیک و فراتحلیلی بر مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی شده " بررسی و مصوب گردید؛ پیشنهاد گردید پس از معاونت پژوهشی در خصوص امکان طرح عناوین پژوهشی  غیر مرتبط با بالینی استعلام و مکاتبه انجام گردد سپس به داور ارسال گردد.

2-  طرح تحقیقاتی خانم دکتر مریم معصومی با عنوان" بررسی وضعیت خلق، تغذیه و خواب در بیماران مبتلا به  بیماری بهجت و ارتباط آن با فعالیت و شدت بیماری " مطرح و مصوب گردید؛ پیشنهاد گردید گروه مورد مطالعه بر اساس فعالیت یبماری به دو گروه تقسیم شده و با هم مقایسه گردند .

3-  طرح تحقیقاتی خانم دکتر میرزایی با عنوان " تعیین صحت تشخیصی شاخص ریسک بدخیمی در تشخیص قبل از عمل توده های تخمدانی در خانم های مراجعه کننده به بیمارستان فرقانی در سالهای98-99 " بررسی و با توجه به ابهامات موجود مقرر شد پس از رفع نواقص مجددا در جلسه آتی مطرح گردد.

4-   با توجه به درخواست های متعدد اساتید هیات علمی، مصوب گردید مکاتبه با معاونت محترم پژوهشی در خصوص جذب یک نفر پزشک مشمول طرح  دارای سوابق پژوهشی صورت پذیرد .

5-  مصوب گردید آقای دکتر سید امیر حجازی به عنوان عضو جدید شورای پژوهشی به معاونت پژوهشی معرفی گردند.

  6-  مصوب گردید کارگاه های آموزشی دارای امتیاز جهت اساتید هیات علمی  و پژوهشگران با عناوین پروپوزال نویسی ، جستجوی پیشرفته، اصول مقاله نویسی، پایگاه داده های اطلاعاتی و ...برنامه ریزی و اجرا گردد.

7-  مصوب گردید با توجه به تاخیر در پاسخ داوری ( علیرغم پیگیری های متعدد) ، زمان پاسخ به داوری های در بازه زمانی  دوهفته  تعیین گردد و در صورت تاخیر، بازپس گیری شده و به داور دیگر ارسال گردد.

امضا  اعضا حاضر در جلسه شورای پژوهشی مرکزتوسعه  تحقیقات بالینی :