اخلاق در کارآزمایی های بالینی واکسن

اخلاق در کارآزمایی های بالینی واکسن"

ثبت مشخصات کتاب تالیفی اساتید و اعضای هیات علمی در سامانه

ثبت مشخصات کتاب تالیفی اساتید و اعضای هیات علمی در سامانه "کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی"

 وبینار کشوری با موضوعات مختلف اخلاق در پژوهشهای  زیست پزشکی

وبینار کشوری با موضوعات مختلف اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی

اولویت های پژوهشی تحقیقات کووید-19

اولویت های پژوهشی تحقیقات کووید-19

خدمات الکترونيکي

برنامه ادوب کانکت

برنامه ادوب کانکت

زمان مطالعه : 21 دقیقه
دسترسی به پایگاه اطلاعاتی  SID

دسترسی به پایگاه اطلاعاتی SID

زمان مطالعه : 2 دقیقه
راهنمای ثبت نام ResearchGate

راهنمای ثبت نام ResearchGate

زمان مطالعه : 2 دقیقه
 راهنمای ثبت شناسه Researcher ID

راهنمای ثبت شناسه Researcher ID

زمان مطالعه : 2 دقیقه
 راهنمای بانک اطلاعاتی Scopus

راهنمای بانک اطلاعاتی Scopus

زمان مطالعه : 3 دقیقه
راهنمای ایجاد پروفایل در Publons

راهنمای ایجاد پروفایل در Publons

زمان مطالعه : 2 دقیقه
راهنمای ثبت شناسه ارکید

راهنمای ثبت شناسه ارکید

زمان مطالعه : 1 دقیقه
راهنمای نوشتن افیلیشن دانشگاه

راهنمای نوشتن افیلیشن دانشگاه

زمان مطالعه : 2 دقیقه
منابع الکترونیک

منابع الکترونیک

زمان مطالعه : 1 دقیقه
راهنمای ثبت نام پژوهشیار

راهنمای ثبت نام پژوهشیار

زمان مطالعه : 2 دقیقه
پایگاه اطلاعاتی جهان اسلام ISC

پایگاه اطلاعاتی جهان اسلام ISC

زمان مطالعه : 2 دقیقه
لیست مجلات ISI

لیست مجلات ISI

زمان مطالعه : 1 دقیقه
استفاده از پایگاه های اطلاعاتی

استفاده از پایگاه های اطلاعاتی

زمان مطالعه : 2 دقیقه

میز خدمت

انتشارات

سامانه جامع طرح هاي تحقيقاتي

کتابخانه الکترونيک

مجلات دانشگاه

ترجمان دانش