پنجاه و یکمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در مورخ 29/7/99  به صورت مجازی توسط  اعضاء شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستان شهید بهشتی برگزار گردید.

دستور جلسه :

 1. بررسی طرح های تحقیقاتی ارسالی به مرکز توسعه تحقیقات بالینی
 2. بررسی هزینه‌های طرح های تحقیقاتی داوری شده

مصوبات صورتجلسه :

طرح های بررسی شده :

 1. -      طرح تحقیقاتی  خانم دکتر تبرایی و همکاران با عنوان بررسی سطح بیان rna های طولانی غیر کدکننده ی موثر بر مسیر التهاب ANRIL,LETHE, MALAT1  در سلول پلی مورفونوکلئار خون محیطی بیماران دیابتی و غیر دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه داخلی بیمارستان شهید بهشتی قم در سال 1399-1400 بررسی و مقرر گردید  داوری طرح توسط خانم دکتر مریم معصومی و دکتر وفایی منش صورت پذیرد .
 2. -     طرح تحقیقاتی  خانم دکتر تبرایی و همکاران با عنوان مقایسه میزان بیان RNA های طولانی غیرکدکننده موثر بر استئاتوز کبدی uc001kfc.1  و lnc-HC  و MEG3 در سلول های پلی مورفونوکلئار خون محیطی بیماران مبتلا به دیابت و افراد غیر دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان شهید بهشتی قم 1399-13400 بررسی و مقرر گردید  داوری طرح توسط خانم دکتر مریم معصومی و دکتر وفایی منش صورت پذیرد .
 3. -      طرح تحقیقاتی دکتر صحت و همکاران با عنوان بررسی مقایسه ای روش back and forth با روش کلاسیک بی حسی نخاعی در زنان باردار کاندید جراحی سزارین بررسی و مقرر گردید  داوری طرح توسط دکتر سعیدی و دکتر امین نژاد انجام گردد .
 4. -     طرح تحقیقاتی دکتر عادلی و همکاران با عنوان بررسی اثر بخشی  توفاسیتینیب ( Tofacitinib ) در بیماران بستری در بیمارستان  به علت  پنومونی  COVID-19 بررسی و مقرر گردید  داوری طرح توسط دکتر وفایی منش و دکتر باقرزاده صورت پذیرد

هزینه های مصوب شده :

 1. -      طرح اقای دکتر وفایی منش  با عنوان بررسی و مقایسه روش های درمانی دارویی ،ساکسندا ، جراحی با پس و در درمان کبد چرب داوری شده توسط 42,000,000 مصوب نهایی گردید .
 2. -       طرح اقای دکتر باقرزاده و همکاران با عنوان بررسی سطح هورمون های آندروژنیک در بیماران بدحال کووید 19 بستری در آی سی یو داوری شده توسط اقای دکتر سعیدی و اقای دکتر شجری با هزینه 24,000,000 مصوب نهایی گردید .
 3. -      طرح آقای دکتر یوسف زاده با عنوان ارزیابی اثر فرآورده طب سنتی "نبض" بر کیفیت زندگی و افسردگی بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی: کار آزمایی تصادفی سه سو کور کنترل شده با پلاسبو داوری شده توسط دکتر نوجوان ، دکتر سید طبایی و دکتر حجازی با هزینه 34,000,000 مصوب نهایی گردید .
 4. -      طرح آقای دکتر پرهام با عنوان ارزیابی اثر gum Pistacia lentiscus ( صمغ مصطکی) کنترل قند بیماران دیابتی تیپ2 کار آزمایی تصادفی سه سو کور کنترل شده با پلاسبو  داوری شده توسط آقای دکتر اصغریو خانم دکتر بیطرفان با هزینه نهایی 800,000,000  مصوب و به معاونت پژوهشی ارسال گردید .
 5. -      طرح خانم دکتر  زهرا معصومی  با عنوان بررسی شیوع نفروپاتی ناشی از کنتراست پس از Primary PCI در بیماران مراجعه کننده به مرکز درمانی شهید بهشتی 1398-1399 داوری شده توسط دکتر نوروزی و دکتر صحیحی با هزینه نهایی 450000000 مصوب  نهایی گردید.
 6. -      طرح خانم دکتر مریم معصومی با عنوان بررسی تاثیر آموزش بهبود کیفیت خواب بر سبک زندکی در بیماران مبتلا به ارتریت روماتید مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی قم 1400-1399 داوری شده توسط دکتر نیری و دکتر شجری با هزینه نهایی 23,980,000 مصوب نهایی گردید .
 7. -      طرح اقای دکتر فروغی و همکاران با عنوان بررسی فرهنگ سازمانی در بحران کرونا از دیدگاه پرسنل درمانی بیمارستان شهید بهشتی قم(پزشکان، پرستاران و ...) در سال 99 داوری شده توسط اقای اسایش و اقای راهبر با هزینه نهایی 35,000,000 مصوب گردید .
 8. -      طرح خانم دکتر فرزان و همکاران با عنوان  رابطه مهارت ارتباطی پرستار بیمار با وضعیت ایمنی بیماران در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم داوری شده  توسط دکتر عاملی و دکتر عباسی با هزینه نهایی 22,000,000 مصوب گردید .
 9. -      طرح خانم دکتر فرزان با عنوان بررسی علل خشونت علیه کارکنان بالینی و راهکار های آن در اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم داوری شده توسط خانم دکتر عاملی با هزینه 27,000,000 مصوب گردید .

51