صورتجلسه پنجاه و پنجم شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در مورخ 17/ 04/ 1400 به  صورت مجازی توسط  اعضاء شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستان شهید بهشتی برگزار گردید

دستور جلسه :

  1. بررسی طرح های تحقیقاتی ارسالی به واحد توسعه تحقیقات بالینی
  2. تصویب هزینه طرح های داوری شده

 

مصوبات صورتجلسه :

  1. طرح تحقیقاتی آقای ترابیان و همکاران با عنوان بررسی اثر بخشی اریتروپویتین بر هیپوکسمی بیماران بستری مبتلا به کوید -19 بررسی و مقرر گردید داوری صورت پذیرد .
  2. طرح تحقیقاتی آقای دکتر عباسی نیا و همکاران با عنوان بررسی ارتباط تراکئوستومی زودتر از موعد با شاخص های بالینی بیماران مبتلا به کووید-19 بررسی و مقرر گردید صورت پذیرد

 

مصوبات هزینه ها :

  1.  طرح تحقیقاتی اقای دکتر قمیسی و همکاران با عنوان ارزیابی کارآمدی و ایمن بودن دریچه های پروستیک قلبی CardiaMed  در بیماران تحت عمل جراحی باز: یک مطالعه چند مرکزی  داوری شده بدون هزینه نهایی و به معاونت پژوهشی ارسال گردید .
  2. طرح تحقیقاتی  دکتر احمدی ، دکتر فروغی و  همکاران با عنوان بررسی مقایسه ای  داروهای رسیژن و رمدسیور در درمان بیماران سرپایی  کووید 19 داوری شده با هزینه نهایی ریال 420000000  تایید و به معاونت پژوهشی ارسال گردید .
  3. طرح تحقیقاتی دکتر تبرایی و همکاران باعنوان بررسی تاثیر درمان پالس متیل پردنیزولون در بیماران مبتلا به کووید-19 شدید در استان قم  داوری شده  با هزینه نهایی 49,500,000 تایید و به معاونت پزوهشی ارسال گردید .
  4. طرح تحقیقاتی  اقای دکتر باقرزاده و همکاران باعنوان بررسی تاثیر ازن تراپی در درمان پای دیابتی داوری شده  هزینه نهایی 450000000 ریال تایید و به معاونت پژوهشی ارسال گردید.

55