02536122526   

 

ایمیل: crdc@muq.ac.ir   

 

آدرس: قم، بلوار بهشتی، بیمارستان آموزشی، پژوهشی و درمانی شهید دکتر بهشتی (ره)، طبقه پنجم، واحد توسعه تحقیقات بالینی

تماس با ما