صورتجلسه سی  و یکمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی قم -96.3.28

 

سی  و یکمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی  و اولین جلسه در سال 96در روزیک شنبه، مورخ 28/3/96 ساعت30/12 با یاد خدا و ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد در واحد توسعه تحقیقات بالینی با حضور اعضاء تشکیل شد و موضوعات، عناوین و پروپوزال طرح­های پژوهشی مطرح و تصمیم های ذیل اتخاذ شد و در ساعت30/13 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1- طرح پژوهشی  سرکار خانم دکتر نیره رحمتی با عنوان :" بررسی میزان و علل موفقیت زایمان واژینال بعد از سزارین در زنان مراجعه کننده به زایشگاههای شهر قم"مطرح شد و مقرر شد  جهت انجام داوری به داور علمی ارسال شود.

2- در خصوص برنامه ها و امکانات جانبی واحد توسعه تحقیقات بالینی بحث شد و مقررشد:

-         با مطرح شدن ایده های پژوهشی گروهها در سلسله کارگاههای پژوهشی ،ایده های پژوهشی منجر به ارایه ی پروپزال شوند.

-        مقرر شد اعضای محترم شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی به عنوان نماینده ی واحد،در گروهها ی مربوطه و هم چنین در جلسات با دانشجویان نسبت به ارایه ی خدمات جانبی واحد اطلاع رسانی نمایند .

-         مقرر شد با توجه به موافقت معاونت پژوهشی ، از اول تیرماه برنامه ی  خدمات جانبی واحد توسعه با همکاری  گروه آمار و اپیدمیولوژی(آنالیز ، خدمات مشاوره ی متدو لوژی و...)به اطلاع محققین  ،دانشجویان و اعضای هیات علمی بیمارستان رسانیده شود .

-        در خصوص انتخاب یک روز خاص در هفته جهت شروع سلسله کارگاههای پژوهشی بحث و بررسی شد و مقرر گردیددر روزهای میانی هفته ساعت دوازده الی دو ظهر  کارگاههای پژوهشی تشکیل گردند.

-         در خصوص اعضای شورای پژوهشی جدید در سال 96 بحث و بررسی شد و مقرر شد لیست اعضای جدید به معاونت پژوهشی جهت تایید نهایی و ابلاغ ارسال گردد.

فایل ها