فراخوان طرح های تحقیقاتی در حوزه طیب
فراخوان طرح های تحقیقاتی در حوزه طیب، طاهر، سلامت،حلیت و حرمت فرآورده های سلامت محور و خدمات سلامت

فراخوان طرح های تحقیقاتی در حوزه طیب

سازمان غذا و دارو در فراخوانی با عنوان " فراخوان طرح های تحقیقاتی در حوزه طیب، طاهر، سلامت، حلیت و حرمت فرآورده های سلامت محور و خدمات سلامت"، از تمامی موسسات تحقیقاتی و پژوهشی، مراکز آموزش عالی، متخصصین و پژوهشگران دعوت به عمل آورد تا با ارسال پیشنهادات، پروپوزال و طرح های تحقیقاتی خود در زمینه های ذکر شده، به مرکز تحقیقات حلال، این سازمان را در نیل به وظایف قانونی و حفظ و صیانت از سلامت و بهداشت جامعه یاری کنند.