هدف کلی:
هدف کلی واحد ارتقاء توانمندی پژوهشی و تشویق و ترغیب پژوهشگران به ویژه اعضای محترم هیئت علمی بیمارستان در انجام پژوهش های بالینی و کمک به تعالی بیمارستان از طریق انجام فعالیت های پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای، گردآوری اطلاعات برای پشتیبانی از تصمیم گیری مدیران می باشد.

 

اهداف ویژه:
- هدفمند نمودن پژوهش های بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش و بهینه سازی استفاده از بودجه های قابل استفاده در بخش تحقیقات به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش و حمایت از پژوهشگران

- بهره گیری از نتایج تحقیقات در جهت حل مشکلات و ارتقاء سطح سلامت جامعه
-ارتقاء وتوسعه سطح دانش در زمینه پزشکی
-افزایش آگاهی و تغییر نگرش و عملکرد پژوهشگران در زمینه مشکلات بالینی
-آشنایی دانشجویان و اعضای هیئت علمی با پژوهش
-آشنایی دانشجویان و اعضای هیئت علمی با جایگاه پژوهش در ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی
-توانمند سازی پژوهشگران 
-تربیت نیروی انسانی محقق


برنامه های واحد:
-تلاش در جهت هماهنگی بیشتر تحقیقات در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی در جهت ارتقاء کیفیت تحقیقات و کاربردی ساختن آنها برای حل مشکلات سلامت جامعه


-هدایت فعالیتهای پژوهشی دانشجویان و اعضای هئیت علمی محترم به سمت اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه


-بستر سازی مناسب جهت انجام پژوهشهای کاربردی و شناخت مشکلات آموزشی، بهداشتی و درمانی


-بهره برداری پژوهشی از ثبت الکترونیکی پرونده های بیماران در بیمارستانها و مراکز درمانی


-بسط و توسعه ارتباطات و همکاری بین مراکز تحقیقاتی از طریق انجام پژوهش های مشترک


-بستر سازی جهت  دسترسی مناسب به تجربیات محققین

 

-توسعه تحقیقات دانشجویی در مقاطع مختلف شامل مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، دستیاری تخصصی


-حمایت همه جانبه از پژوهشگران و محققین علاقه مند 


-بررسی و پیگیری ارتقاء سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز واحد جهت مدیریت فعالیتهای پژوهشی 


 -تلاش در جهت افزایش دسترسی دانشجویان، محققان و اساتید محترم، به منابع الکترونیکی و بانکهای اطلاعاتی 


-برنامه ریزی در جهت برگزاری همایش ها و کارگاههای آموزشی و پژوهشی به منظور ارتقاء اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان


-ارائه مشاوره به پژوهشگران علاقه مند در موارد زیر:
            - جستجو در منابع الکترونیک
            - پروپوزال نویسی 
            -متدولوژی طرح تحقیقاتی
             -تجزیه و تحلیل آماری داده ها
             - نگارش گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 
            - مقاله نویسی فارسی و انگلیسی

اهداف و برنامه های مهم