به جهت ناچيز بودن سهم پژوهش هاي باليني عليرغم ظرفيت بالاي منابع مطالعاتي و حضور جمع كثيري از اعضا هيات علمي و ... در بيمارستانها و اهميت بالاي اين پژوهش ها به جهت ايفاي نقش واسط در انتقال دانش بر گرفته از پژوهش هاي بنيادي و پاسخگويي به گروه هدف (بيماران)، در سال 82 كميته سياستگذاري تحقیقات باليني با هدف بسترسازي و حمايت كمي و كيفي از توسعه تحقيقات باليني در بيمارستانهاي آموزشي راه اندازي واحدهاي توسعه تحقيقات باليني را در دستور كار قرار داد و بر اين اساس در ابتدا در ابتدا دانشگاههای علوم پزشكي: تهران، شهيدبهشتي، ايران، تبريز و شيراز كه بصورت داوطلبانه اعلام آمادگي كرده بودند براي اين امر انتخاب شدند و بتدريج در دانشگاه های ديگر نيز شكل گرفت.


واحدتوسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1390 در بیمارستان شهید دکتر بهشتی قم راه اندازی شد.

 

هدف این واحد ایجاد مجموعه‌ای خلاق و پیشرو در زمینه پژوهش‌های بالینی و ارتقای سلامت و بهداشت است. ما بر آنیم كه با تكیه بر توانمندی‌های خویش و بهره گیری از تجارب دیگران، موجبات حضور برتر علمی پژوهشی دانشگاه را در سطح قابل قبول فراهم آوریم و طرح‌های تحقیقاتی مفید و كاربردی را در اسرع وقت تحت حمایت‌های همه جانبه خود تا رسیدن به نتیجه مطلوب قرار دهیم. ما مصمم هستیم تا با توجه به موقعیت و چهره كشورمان در منطقه و ویژگی‌های خاص استان قم بطور خاص ضمن حفظ كرامت انسانی و رعایت قوانین و مقررات و ارزش های والای اسلامی با ترغیب و تشویق و ایجاد روحیه نوآوری بستر مناسبی را برای ارتقاء ظرفیت‌های پژوهشی و افزایش سطح كیفی و كمی آنها و بكارگیری نتایج با تأكید بر پژوهش های بالینی فراهمآوریم.

 

به منظور دستیابی به مأموریت فوق و با توجه به ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه، ‌اهداف كلان این واحد به شرح زیر می باشد:

هدفمند نمودن پژوهش‌های بنیادی و كاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش وبهینه‌سازی استفاده از بودجه‌های قابل استفاده در بخش تحقیقات به منظور بهبود كیفی و كمی پژوهش و حمایت از پژوهشگران، توانمند سازی پژوهشگران و توسعه تحقیقات كاربردی و بهره‌گیری از نتایج آنها در جهت حل مشكلات و ارتقاء سلامت جامعه و تهیه دستورالعمل‌های بومی و بسط و توسعه ارتباطات و همكاری‌های منطقه‌ای وملی از طریق عقد قراردادها، تفاهم نامه‌ها و اجرای پروژه‌های مشترك و كارهای گروهیازجمله فعالیتهای این واحد در رسیدن به اهداف، مشاوره در طراحی و متدولوژی تحقیق، مشاوره در نحوه تهیه و تدوین طرح تحقیقاتی، مشاوره در جهت نحوه تهیه و تنظیم مقاله، مشاوره در نحوه مرجع نگاری، مشاوره جهت چگونگی پذیرش و چاپ مقالات در مجلات معتبر از جمله مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی قم، مشاوره در جهت چگونگی چاپ و انتشار كتب بالینی در انتشارات دانشگاه می باشد.

تاریخچه