چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز چهارشنبه، مورخ 5/4/92 ساعت 45/9 با یاد خدا و ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد در واحد توسعه تحقیقات بالینی با حضور اعضاء تشکیل شد و موضوعات، عناوین و پروپوزال طرح­های پژوهشی مطرح و تصمیم های ذیل اتخاذ شد و در ساعت 45/10 با ذکر صلوات به پایان رسید.

 

1- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر سیدحسن عادلی با عنوان "بررسی مقایسه ای سطح ویتامین D در بیماران با آسم متوسط و شدید" مطرح شد و موارد زیر پیشنهاد گردید:

الف: با توجه به منبع شماره 23، توجه شود که چه عاملی باعث عدم ارتباط شد و در مطالعه لحاظ گردد.

ب: فرمول حجم نمونه طبق فرمول مقایسه میانگین اصلاح شده و در جای مناسب قرارداده شده و رفرنس P1,2 ذکر شود.

ج: هزینه ویتامین D اصلاح شود.

 

 

2- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر محمدرضا قدیر با عنوان "مقایسه دو رژیم درمانی تنقیه با آساکول (مزالازین) و سوکرالفات در بیماران مبتلا به زخم منفرد رکتوم در مراکز گوارش شهر قم از شهریور 1388 تا شهریور 1391" مطرح شد و با حذف هزینه مورد تصویب قرار گرفت و مورد تصویب قرار گرفت.

 

ب: روش کار ذکر شود.

 ج: medical thoracoscopy حذف شود.

د: در صورت امکان تعداد بیماران افزایش یابد.

جلسه 14