پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز چهارشنبه، مورخ 3/7/92 ساعت 45/9 با یاد خدا و ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد در واحد توسعه تحقیقات بالینی با حضور اعضاء تشکیل شد و موضوعات، عناوین و پروپوزال طرح­های پژوهشی مطرح و تصمیم های ذیل اتخاذ شد و در ساعت 30/11با ذکر صلوات به پایان رسید.

 

1- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر سیدمجتبی موسوی با عنوان "بررسی اثر مواجهه مزمن با دوزهای زیر بیهوشی دهنده ایزوفلوران بر میزان ترشح هورمونهای تیروئید در رت" مطرح شد و موارد زیر پیشنهاد گردید:

الف: در صورت امکان مطالعه دوزیمتری انجام شود یا دوز هورمونهای تیروئیدی پرسنل اطاق عمل مورد سنجش قرار گیرد.

مقرر شد پس از اصلاح طرح و امضای همکاران، جهت داوری علمی به آقای دکتر پرهام ارسال شود.

 

2- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر جواد شاپوری با عنوان "بررسی میزان شیوع هایپرلیپیدمی در کودکان چاق در استان قم در سال1392" مطرح شد و با اصلاح موارد زیر  مورد تصویب قرار گرفت:

الف: نمونه گیری به روش خوشه ای انجام شود.

 

 

3- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر محمود پرهام با عنوان "بررسی ارتباط میان سطح فریتین سرم و مقاومت به انسولین، قبل و بعد از درمان آنمی فقر آهن در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی استان قم در سال 1392" مطرح شد و موارد زیر پیشنهاد گردید:

الف: عنوان به صورت زیر تغییر یابد:

بررسی تأثیر درمان آنمی فقر آهن در زنان مبتلا به دیابت نوع 2...

ب: معیارهای ورود اصلاح شوند.

 

 

4- طرح پژوهشی سرکار خانم دکتر ایمانه سادات موسوی با عنوان "بررسی مقایسه ای ارتباط سطح ویتامین دی با زخم پای دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی" مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت:

الف: نوع مطالعه مورد-شاهدی باشد.

ب: از پیشنهادها و محدودیت های مطالعات انجام شده جهت کامل تر شدن طرح استفاده گردد.

ج: گروه مورد و شاهد به طور دقیق تعریف شوند.

د: نحوه کنترل متغیرهای مخدوش کننده (همسان سازی و ...) مشخص شود.

 

 

5- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر جواد شاپوری با عنوان "مقایسه فراوانی ناهنجاری­های اسکلتی در کودکان 7-5 ساله چاق، دارای اضافه وزن و با وزن نرمال در استان قم در سال 1392" مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه 15