شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز چهارشنبه، مورخ 25/10/92 ساعت 45/9 با یاد خدا و ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد در واحد توسعه تحقیقات بالینی با حضور اعضاء تشکیل شد و موضوعات، عناوین و پروپوزال طرح­های پژوهشی مطرح و تصمیم های ذیل اتخاذ شد و در ساعت 30/11با ذکر صلوات به پایان رسید.

 

1- طرح پژوهشی سرکار خانم دکتر لیلی ایرانی راد با عنوان "بررسی اثر Na/K citrate در پیشگیری از نفروپاتی ماده حاجب در بیماران پرخطر تحت آنژیوگرافی عروق کرونر بیمارستان شهیدبهشتی سال 93-1392" مطرح شد و موارد زیر پیشنهاد گردید:

الف: در روش اجرا، کلیرانس کراتینین حذف شود.

 

 

 

2- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر میرقاسمی با عنوان "بررسی مقایسه ای درمان شکستگی کالیس دیستال رادیوس به روش جراحی pin-in-plaster با external fixation" مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

 

3- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر احمدرضا باقری با عنوان " بررسی ارتباط نتایج آنژیوگرافی عروق کرونر با مارکرهای ادراری و GFR در بیماران دیابتی مبتلا به ایسکمی خاموش مراجعه کننده به کلینیک­های غدد و قلب بیمارستان شهید بهشتی قم در سال 1392 و 1393 " مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه 16