هجدهمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز چهارشنبه، مورخ 24/04/93 ساعت 30/12 با یاد خدا و ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد در واحد توسعه تحقیقات بالینی با حضور اعضاء تشکیل شد و موضوعات، عناوین و پروپوزال طرح­های پژوهشی مطرح و تصمیم های ذیل اتخاذ شد و در ساعت 30/13 با ذکر صلوات به پایان رسید.

 

1- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر احمدرضا باقری با عنوان "بررسی ارتباط بین توده چربی اپی­کارد با آترواسکلروز شریان­های کرونر در بیماران کاندید آنژیوگرافی مبتلا به کبد چرب غیر الکلی" مطرح شد و موارد زیر پیشنهاد گردید:

الف: فرمول حجم نمونه گذاشته شود.

ب: پیشنهاد شد به دلیل ریزش نمونه ها، هزینه ها 20% افزایش یابد.

 

 

2- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر احمدرضا باقری با عنوان "بررسی تغییرات عملکردی و ساختاری بطن چپ در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی" مطرح شد و مقررشد پس از اصلاح روش کار مجدداً در شورا مطرح گردد.

 

 

3- طرح پژوهشی سرکار خانم دکتر ثمیه نوروزی با عنوان "بررسی ارتباط بین ضخامت چربی اپی­کارد با شدت آترواسکلروز عروق کرونر در بیماران تحت آنژیوگرافی تشخیصی" مطرح شد و پیشنهاد شد به دلیل ریزش نمونه ها، هزینه ها20% افزایش یابد. 

فایل ها