بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز چهارشنبه، مورخ 6/12/93 ساعت 30/12 با یاد خدا و ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد در واحد توسعه تحقیقات بالینی با حضور اعضاء تشکیل شد و موضوعات، عناوین و پروپوزال طرح­های پژوهشی مطرح و تصمیم های ذیل اتخاذ شد و در ساعت 30/13 با ذکر صلوات به پایان رسید.

 


1- طرح پژوهشی سرکار خانم دکتر کبری دوستعلی با عنوان "بررسی میزان عدم دستیابی به سطوح هدف LDL در بیماران تحت درمان کاهنده چربی خون مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی قم" مطرح شد و موارد زیر پیشنهاد گردید:

 

الف: عنوان به صورت زیر تغییر یابد:

بررسی میزان حمایت اجتماعی و علل عدم دستیابی به سطوح هدف LDL در بیماران تحت درمان کاهنده چربی خون مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی قم

ب: حجم نمونه اصلاح شود.

 

 

 

2- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر سیامک محبی و دکتر محمود پرهام با عنوان "بررسی ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده با خودمراقبتی بیماران دیابتی نوع دو شهر قم در سال 1393" مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

فایل ها