صورتجلسه بیست و نهمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی قم -1395

 

بیست و نهممین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز یک شنبه، مورخ 2/8/95 ساعت30/12 با یاد خدا و ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد در واحد توسعه تحقیقات بالینی با حضور اعضاء تشکیل شد و موضوعات، عناوین و پروپوزال طرح­های پژوهشی مطرح و تصمیم های ذیل اتخاذ شد و در ساعت13 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1- طرح پژوهشی سرکار خانم دکتر شیما محمدیان با عنوان :بررسی مقایسه­ای سطح سرمی ویتامین دی در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی شدید با زنان باردار سالم در بیمارستان الزهرا(س) قم سال 95   بررسی  ومقرر شد جهت انجام داوری  به داور تعیین شده در جلسه ارسال شود.

2- طرح پژوهشی سرکار خانم  پروین رحمتی نژاد و جناب آقای دکتر سید داود محمدی با عنوان :" بررسی و مقایسه الگوی شخصیت سرشت و منش در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و اختلال دوقطبی (ارزیابی رویکرد طیفی به اختلالات خلقی)"مطرح شد و مقرر شد  مجری محترم طرح مذکور را به شورای پژوهشی دانشکده پزشکی ارائه نماید.

3- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر سعید کریمخانی زندیبا عنوان : بررسی مقایسه ایی اثرات پماد Recove® و کرم بتامتازون در پیشگیری و درمان درماتیت حاد ناشی از رادیوتراپی در بیماران باسرطان پستان مرکز رادیوتراپی صدرا قم بررسی  ومقرر شد پس از انجام اصلاحات مورد نظر در جلسه از قبیل نوع مطالعه و حجم نمونه جهت انجام داوری  به داور تعیین شده در جلسه ارسال شود.

4- طرح پژوهشی سرکار خانم  پروین رحمتی نژاد و جناب آقای دکتر سید داود محمدی با عنوان :" نقش مکانیسم های دفاعی و میزان استرس ادراک شده در اقدام به خودکشی بیماران مبتلا به اختلالات خلقی"مطرح شد و مقرر شد  مجری محترم طرح مذکور را به شورای پژوهشی دانشکده پزشکی ارائه نماید.

-         در خصوص برنامه ها و امکانات جانبی واحد توسعه تحقیقات بالینی مقررشددر جلسه ی اتی بحث و بررسی

شود.

فایل ها