لیست رووسای محترم  واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهیدبهشتی از سال 1389 تا کنون

جناب آقای دکتر رضا امین نژاد - (دانشیار -فلوشیپ درد) - از مهرماه سال 1400

جناب آقای دکتر محمد باقرزاده ( استادیار - فوق تخصص غدد)

جناب آقای دکتر احسان شریفی پور - ( دانشیار - متخصص مغز و اعصاب)

جناب آقای دکتر محمد باقرزاده ( استادیار - فوق تخصص غدد)

جناب آقای دکتر سید حسن عادلی ( دانشیار - فوق تخصص ریه ) 

رئیس واحد