صورتجلسه سی  و نهمین  جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی  مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی  (ره) قم -1397

 

سی و نهمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز سه شنبه مورخ 04/10/97 ساعت30/12 با معارفه سرپرست جدید آقای دکتر باقرزاده و با حضور اعضاء جدید شورای پژوهشی در واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستان شهید بهشتی به مدت یک ساعت و سی دقیقه برگزار گردید .

 در ابتدای جلسه آقای دکتر باقرزاده به توضیح  اهداف کلی مرکز توسعه تحقیقات بالینی و روند کار و ضررورت فعالیت اساتید و دانشجویان جهت ارتقا فعالیت های پژوهشی پرداخته ودر ادامه به روند خدمات واحد از قبیل به روز رسانی درگاه الکترونیکی مرکز، تخصیص برد پژوهشی در طبقات مجتمع و اطلاع رسانی در خصوص  ارائه مشاوره در زمینه های مختلف پژوهش از قبیل پروپوزال نویسی، ساب میت،  ترجمه مقالات و تصویب طرح های تحقیقاتی و... اشاره نمودند. همچنین برنامه های آینده واحد توسعه تحقیقات به منظور ارتقاء سطح پژوهشی اعلام گردید و درانتها از اعضا محترم شورای پژوهشی دعوت به همکاری نمودند و تاکید گردید به منظور پیشبرد  اهداف پژوهشی، همکاری لازم در زمینه های مختلف طرح های پژوهشی ونگارش مقالات  درا ین واحد صورت می پذیرد.

دستور جلسه :

ü     بازنگری اهداف و فرایند های مرتبط درمرکز توسعه تحقیقات بالینی

ü     برنامه ریزی جهت ارتقا تعداد طرح های تحقیقاتی و مقالات

ü     تدوین فرایند شناسایی و الویت بندی مشکلات سازمانی و بالینی جهت انجام پژوهش ها

ü     تعیین مشاورین مرتبط جهت همکاری با واحد توسعه تحقیقات بالینی

ü     بررسی طرح های در دست اجرا و داوری های صورت گرفته

ü     تعیین تقویم زمان بندی شده  برگزاری جلسات شورای پژوهشی

 مصوبات صورتجلسه :

1-   اهداف و فرایند بررسی طرح های پژوهشی مرکز توسعه تحقیقات بالینی توسط اعضا محترم شورا رویت وتایید گردید .

2-   مقرر گردید جهت اطلاع رسانی فعالیت های واحد به اساتید و دانشجویان گروه های مختلف آموزشی مرکز،کارشناس واحد در جلسات مورنینگ حضور یافته و ضمن معرفی فعالیت های مرکز به  توضیح  ارائه خدمات مشاوره و فعالیت های مربوطه بپردازد.

3-   مقرر گردید طرح های تحقیقاتی دارای کد اخلاق ارسالی از معاونت پژوهشی به مجتمع بیمارستانی، جهت پیگیری و معرفی به گروه های مرتبط به کارشناس پژوهش مرکز ارجاع گردند.

4-   جهت ایجاد روحیه همکاری و ارتقاء فعایت های پژوهشی با توجه به ضرورت بکارگیری شواهد علمی و نتایج پژوهش  های جهت ارتقاء مراقبت های بالینی، به کلیه مدیرگروه های محترم آموزشی و اساتید هیات علمی جهت ارائه پیشنهادات نامه ارسال گردد وتوسط آقای دکتر حجازی پیشنهاد گردید راندپژوهشی با حضور اساتید ،دانشجویان و همکاران با هدف جمع آوری ایده های پژوهشی و الویت بندی آن ها برگزار شود.

5-   به منظور انسجام در برگزاری جلسات شورای پژوهشی مقرر گردید، سه شنبه اول هر ماه جلسات به صورت منظم تشکیل گردد.

6-   با توجه به نامه ارسال شده از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه در خصوص بانک داده های پژوهشی و بارگذاری در وب سایت مرکز و ضوابط دسترسی پژوهشگران داخل و خارج دانشگاه، طبق دستور ریاست محترم شورا آقای دکتر فروغی مقرر گردید جهت هماهنگی زیرساخت های مربوطه جلسه با کارکنان مرتبط در اسرع وقت تشکیل و نتیجه به واحد توسعه تحقیقات بالینی اعلام گردد.

7-   با توجه به نیاز به ذخیره سازی  نمونه های آزمایشگاهی طرح های تحقیقاتی ، مقرر گردید با آرمایشگاه رفرانس،  بوعلی یا دانش مکاتبه صورت پذیرد.

8-   مصوبات طرح های تحقیقاتی( با توجه به عدم وجود صورتجلسه مرتبط در خصوص طرح های تحقیقاتی و داوری های صورت گرفته موجود، در این جلسه موارد ذیل تصویب گردید):

 

 

 

 

 

 1-طرح پژوهشی  جناب آقای دکتر سید یاسر فروغی با عنوان" بررسی میزان آگاهی پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی در تشخیص بیماران دچار سکته حاد قلبی نیازمند به فعال سازی کاتتریزاسیون قلبی" بحث و بررسی شد و با توجه به داوری های انجام شده توسط آقای دکتر ظاهری متخصص طب اورژانس درتاریخ 08/07/97  و آقای دکتر باقری- فوق

تخصص قلب  درتاریخ 05/07/97 ، ضمن تایید طرح مربوطه ، پیشنهاد گردید تا یک نفر کاردیولوژیست به همکاران طرح اضافه شده و در عنوان فعال سازی کاتتریزاسیون قلبی به آنژیوبلاستی اصلاح گردد.

2- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر باقری با عنوان " بررسی ارتباط سطح خونی پروتئین شماره 4 متصل شونده به رتینول ( RBP-4) با شدت آترواسکلروز عروق کرونر در بیماران تحت آنزیوگرافی مراجعه کننده به بیمارستان شهید

بهشتی استان قم با توجه به داوری صورت گرفته توسط آقای دکتر ارجمند نیا فوق تخصص بیماری های مادرزادی قلب در تاریخ 30/07/97 تایید گردید.

 

 

 


فایل ها