صورتجلسه چهلم  جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی  مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی  (ره) قم -1397

 

چهلمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز سه شنبه مورخ 02/11/97 ساعت30/12 با حضور اکثریت اعضاء شورای پژوهشی در واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستان شهید بهشتی به مدت دو ساعت برگزار گردید .

دستور جلسه :

ü     بررسی طرح های تحقیقاتی  و پایان نامه طرح تحقیقاتی  ارسالی به مرکز توسعه تحقیقات بالینی

  مصوبات صورتجلسه :

 

 1-طرح پژوهشی خانم دکتر مریم معصومی (مجری طرح )، دکتر زهرا معصومی، فاطمه سادات رضوی‌نیا با عنوان" بررسی شیوع سندرم فیبرومیالژی در بیماران دیالیزی مراجعه‌کننده به بیمارستان کامکار شهر قم، سال 1397" بحث و بررسی شد و آقای دکتر باقرزاده و خانم دکترفلاح  به عنوان داور تعیین گردیدند.

 

2- طرح پژوهشی خانم دکتر مریم معصومی (مجری طرح) ، فاطمه سادات رضوی‌نیا با عنوان" بررسي شيوع سندرم فيبروميالژي در بيماران مراجعه كننده به کلینیک روماتولوژی در سال 1397 " بحث و بررسی شد و مصوب گردید توسط دکتر تبرایی و دکتر باغبان داوری گردد .

 

3- طرح پژوهشی خانم  دکتر مریم معصومی ( مجری طرح)- دکتر محمد باقرزاده- فاطمه سادات رضوی‌نیا باعنوان " میزان شیوع سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به آتریت روماتوئید مراجعه‌کننده به کلینیک روماتولوژی استان قم در سال 1397" بحث و بررسی شد و مقرر گردید گروه کنترل از بستگان بیمار یا کادر درمانی ( پرستاران ) انتخاب گردد و پس از اعمال تغییرات  در پروپوزال ؛  داوری توسط خانم دکتر بیطرفان و دکتر وفایی منش  انجام گردد .

 

 

 

 

 

 

4- پایان نامه طرح تحقیقاتی دانشجوی پزشکی عمومی خانم دکتر فاطمه رادمرد تحت سرپرستی استاد راهنما خانم  دکتر مریم معصومی با عنوان " بررسی تظاهرات بالینی و پاراکلینیکی و نوع درمان در  بیماری های اسپوندیلوآرتروپاتی دربیماران مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان شهید بهشتی   در سال های 1395-1398" مصوب گردید و  دکتر شجری و دکتر تبرایی  به عنوان داور تعیین گردیدند.  

 

5- پایان نامه طرح تحقیقاتی دستیار داخلی خانم دکتر سارا نصیری تحت سرپرستی استاد راهنما خانم دکتر بیطرفان با عنوان " طراحی حداقل داده های ضروری در پرونده های بیماران مبتلا به اختلالات تیروئید" بحث و بررسی شد  و در مورد نحوه طراحی داده های مورد نیاز بحث گردید و مقرر گردید عنوان از اختلالات تیروییدی به هایپوتیروئیدی و هاپیر تیروئیدی  تغییر یابد و ضرورت طراحی بر اساس گاید لاین های موجود تاکید شد ؛ مصوب گردید داوری پایان نامه به خانم دکتر مریم معصومی _ فوق تخصص روماتولوژی  و دکتر پرهام فوق تخصص غدد صورت پذیرد.

 

6-پایان نامه طرح تحقیقاتی دستیار طب اورژانس خانم دکتر شیما سادات هاشمی مدنی تحت سرپرستی استاد راهنما دکتر فروغی  با عنوان " بررسی میزان اثر بخشی داروی ریواروکسابان در درمان بیماران مبتلا سندرم حاد کرونری مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم در سال های 1397 1398"بحث و بررسی  گردید  و مقرر شد  پس از انجام اصلاحات مورد نظر  شورا(وارد کردن معیارهای ورود و خروج،کامل کردن روش اجرا و تخصیص  و شفاف کردن وضعیت هزینه )توسط دکتر باقری و دکتر ظاهری داوری گردد.

 

7- طرح تحقیقاتی آقای قزوینیان با عنوان " بررسی ارتباط وجود باورهای دینی در میزان بروز تنش(استرس)های شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های قم در سال 1397" بررسی گردید و نیاز به اعمال تغییرا در پرسشنامه و بومی سازی دارد  که مصوب نگردید و پس از اعمال تغییرات  مجددا در جلسه بعدی شورا مطرح گردد .


 

 

 

 

 

فایل ها