صورتجلسه  چهل و دومین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی  مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی  (ره) قم -1397

 

چهل ودومین  جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز سه شنبه مورخ21/12/97 ساعت30/12 با حضور اعضاء شورای پژوهشی در واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستان شهید بهشتی به مدت یک ساعت برگزار گردید .

دستور جلسه :

ü     بررسی طرح های تحقیقاتی  و پایان نامه طرح تحقیقاتی  ارسالی به مرکز توسعه تحقیقات بالینی

  مصوبات صورتجلسه :

 

 1- طرح تحقیقاتی آقای دکتر سعیدی و آقای دکتر امین نژاد با عنوان " بررسی شیوع کمردرد پس از زایمان طبیعی و سزارین زایشگاه ایزدی قم در سال 97" مجدادا بررسی گردید و پس از شرح موارد مطرح شده در جلسه قبلی شورای پژوهشی ، در خصوص رفع بایاس و بررسی مداخله توسط یه پزشک ، توضیح داده شد که هدف بررسی جامع کمردرد در مطالعه مقطعی می باشد و نوع دارو یکسان در نظر گرفته شده است . مصوب گردید طرح مربوطه توسط  آقای دکتر صبوری و آقای دکتر شفیعی  داوری گردد .

 

2- طرح تحقیقاتی آقای دکتر کچویی و همکاران با عنوان" بررسی موقعیت آناتومیکی آپاندیس، و یافته های بالینی، آزمایشگاهی و پاتولوژی مرتبط با آن در آپاندیسیت حاد "مطرح گردید و خلاصه‌ی بیان مساله و ضرورت اجرای طرح و روش کار توضیح داده شد .مصوب گردید  در هزینه پرسنلی ویرایش انجام گردد و  داوری  مربوطه توسط آقای دکتر مدنی وآقای دکتر باقری صورت پذیرد.  

 امضا  اعضا حاضر در جلسه شورای پژوهشی مرکزتوسعه  تحقیقات بالینی :

فایل ها