صورتجلسه چهلم و یکمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی  مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی  (ره) قم -1397

 

چهل و یکمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز سه شنبه مورخ07/12/97 ساعت30/12 با حضور اکثریت اعضاء شورای پژوهشی در واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستان شهید بهشتی به مدت دو ساعت برگزار گردید .

دستور جلسه :

ü     بررسی طرح های تحقیقاتی  و پایان نامه طرح تحقیقاتی  ارسالی به مرکز توسعه تحقیقات بالینی

  مصوبات صورتجلسه :

 

 1- طرح تحقیقاتی آقای دکتر سعیدی با عنوان " بررسی شیوع کمردرد پس از زایمان طبیعی و سزارین زایشگاه ایزدی قم در سال 97" بررسی گردید . با توجه به احتمال بایاس در خصوص فرد انجام دهنده پروسیجر به پژوهشگر پیشنهاد گردید روش کار به کارآزمایی بالینی تغییر یابد ، معیار های ورود و خروج تعیین گردد ، نوع دارو مشخص گردد و مجددا پس از تغییرات در جلسه شورای بعدی طرح گردد.

 

2- طرح تحقیقاتی سرکار خانم مهساحاجی محمد حسینی با عنوان " بررسی  عوامل خطر در خروج  بدون برنامه ریزی لوله تراشه در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1395"  مطرح گردید و  مقرر گردید پس از یک مورد اصلاحیه جهت رفرنس نمونه آماری و روش نمونه گیری در پروپوزال صورت پذیرد  و داوری  مربوطه توسط آقای دکتر سعیدی و دکتر عباسی انجام گردد.

 

فایل ها